حمل و نقل دريايي: تاريخچه شناور خدمان

تماس با ما

 
 
 

شركت حمل و نقل دريايى اعتماد جنوب

 شركت حمل و نقل دريايى اعتماد جنوب با سابقه چند دهه فعاليت در زمينه حمل و نقل دريايى كالا از بنادر ايران به كشورههاى عربى حوزه خليج فارس و ساير نقاط ، در حال فعاليت ميباشد.