سنگ شكن : درباره ما خدمات

تماس با ما

 
 

 مدیریت : آقای ابراهیم نیک بخش همراه : 6095 171 917 98+

رئیس هئیت مدیره : آقای محمد پدرام همراه : 3336 121 917 98+

پست الكترونيكى : gsg2003nikb@yahoo.com

تلفکس : 59 221 077274

همراه : 9599 773 917 98+

أدرس : استان بوشهر ، بندر عسلویه ، حد فاصل دهستان چاه مبارک و روستای مروع.