بخش واردات: تاريخچه نمايندگي تماس با ما  
 

شرکت بازرگانی برادران پدرام

مدیر عامل : آقای محمد پدرام همراه :3336 121 0917

رئیس هئیت مدیره : آقای رجب پدرام همراه : 0136 121 0917

مدیر فروش : آقای روح اله پدرام همراه : 2040 323 0917

تلفن : 5899 223 0721

فکس : 6130 223 0721

پست الکترونیکی :info@iranpedram.com

آدرس : استان فارس ، شهر کازرون ، بلوار ارتش ، کوچه شهید حسن زاده 12، شرکت بازرگانی برادران پدرام.