باغداري : درباره ما فروش و صادرات

 تماس با ما

 
 

  مدیر عامل : آقای محمد پدرام

  رئیس هئیت مدیره : اقای رجب پدرام همراه :0136 121 917 98 +

  بازرس شرکت : آقای روح اله پدرام

  تلفن :3054 227 721 98 +

  فكس : 3056 227 721 98 +

  پست الكترونيكى :fruit@iranpedram.com

  آدرس : استان فارس ، شهرستان كازرون ، كيلومتر 12 جاده كازرون-شيراز ، شرکت باغداری برادران پدرام.