باغداري : درباره ما فروش و صادرات

 تماس با ما

 
 
 

شرکت باغداری برادران پدرام

این شرکت دارای حدوداً 42 هكتار باغ شامل 23 هكتار نارنگى خارو و 15 هكتار پرتقال نافى و واليوم سياه و 4 هكتار ليمو شيرين ميباشد كه بصورت دقيق برداشت و سپس در سرخانه نگهدارى و به بازار عرضه ميشود.

70 هكتار زمين جهت كشت انواع سيفى جات از قبيل گوجه فرنگى، خيار و ساير سيفى جات ميباشد كه پس از برداشت در سردخانه نگهدارى و به بازار عرضه ميشود.

اين شركت داراى 22 هکتارسیب درختی در منطقه سميرم اصفهان میباشد بطوريكه سالانه حدوداً 1500 الى 1600 تن سيب در سردخانه به مدت حدوداً 7 ماه نگهدارى و به بازار عرضه ميشود.

اين مجتمع کشاورزی داراى مسئول فنى میباشد كه با نظارت كامل اداره کشاورزی، بر ورود و خروج انواع ميوه جات از لحاظ كيفيت تسلط دارد.

تعداد 40 نفر در مجتمع باغداری و كارهاى متفرقه فعاليت مينمايند.