باغداري : درباره ما فروش و صادرات

 تماس با ما

 
 
 

نوع ميوه :

انواع ميوه جات از قبيل نارنگى خارو ، پرتقال نافى ، واليوم سياه ، ليمو شيرين ، سيب ،هر ساله صادر ميشوند.

خدمات :

خريد و فروش مركبات از قبيل سيب ، پرتقال ، نارنگى ، ليمو شيرين و ليمو ترش.

بسته بندى و صادرات ميوجات به كليه كشورههاى عربى و كشورههاى اروپايى.

صادرات انار به كشورههاى فرانسه ، ژاپن ،کره و كليه كشورههاى عربى حوزه خليج فارس.

صادرات سيب به كشورههاى امارت ، بحرين ، قطر و عراق.

صادرات نارنگى ، پرتقال ، ليمو شيرين و ليمو ترش به كشور عراق